usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Pensem que és una bona oportunitat per continuar aprenent i perfeccionant aquest esport com en el curs passat. "

EI-5: Activitat piscina Reus Deportiu
> dijous 18 de gener
EI-5: Activitat piscina Reus Deportiu

Està previst que, a partir de gener i dins de l'horari acadèmic, els alumnes d'EI-5 puguin aprendre a nadar junt amb els companys de la seva classe en el Reus Deportiu

La natació ajudarà els vostres fills a guanyar en autonomia personal, en afany de superació, en hàbits d'higiene-ordre i sobretot beneficiarà el correcte desenvolupament psicomotor: ritmes, tonicitat muscular, coordinació, orientació viso-espaial, entre d'altres.

 Inici de l´activitat: dijous 18 de gener de 2018.

 Finalització de l´activitat: dijous 14 de juny 2018.

 Horari:

 • Sortida del col·legi: 11 hores.

 • Arribada al centre: 13 hores.

 

Els professionals del Reus Deportiu estableixen uns dies concrets de “CLASSES OBERTES” perquè els pares puguin anar a veure els progressos del seu fill/a. Per afavorir el procés d'adaptació dels nens no es permet anar altres dies que no siguin aquestos:

 • 22 de març (dijous).

 • 24 de maig (dijous).

 

En concloure l'activitat, els monitors de natació entregaran un informe personal del progrés dut a terme per l'alumne en l'aprenentatge d'aquest esport.

Els vestuari que exigeix el Reus Deportiu per dur a terme l'activitat amb els vostres fills és:

 

 • Barnús o capa (no admeten tovallola per evitar possibles caigudes).

 • Banyador nens i banyador sencer nenes.

 • Xancles (no peücs de plàstic).

 • Casquet de bany.

 • Ulleres (comencen sense però a mesura que l'alumne/a progressa les podran portar. El monitor ja ho indicarà).

 • Gorro cotó-llana per sortir del recinte i anar a l'escola.

 • No cal portar sabó/cremes.

 • El material de piscina (flotador, xurros...) el facilita el Reus Deportiu.

 • IMPORTANT: marcar amb el nom i primer cognom TOT l'equip, no es fan responsables de les pèrdues.

 

 Els alumnes que no participin en l'activitat aniran amb la resta de companys a les instal·lacions del Reus Deportiu (no es quedaran al col·legi) i acompanyats per una mestra d'Infantil realitzaran altres activitats.

 

Es requereix que els nens/es que comencin l'activitat mantinguin una assistència continuada per tal d'assolir els objectius previstos. Només es podrà interrompre en cas de malaltia o causa justificada.

 

 

Resto a la vostra plena disposició,

 

 Mercedes Tresserras

Cap de secció d'Educació Infantil

 Queridas familias:


Está previsto que, a partir del 15 de enero y dentro del horario escolar, los alumnos de EI-4 puedan aprender a nadar, junto con sus compañeros de clase, en las instalaciones del Club Reus Deportiu. Pensamos que es una buena oportunidad para aprender y perfeccionar este deporte.

La natación ayudará a vuestros hijos a ganar en autonomía personal, en afán de superación, en hábitos de higiene-orden y sobre todo beneficiará el correcto desarrollo psicomotor: ritmos, tonicidad muscular, coordinación, orientación viso-espacial, entre otros.

Inicio de la actividad: lunes 15 de enero del 2018.

 

Finalización de la actividad: lunes 11 de junio del 2018.

 

Horario:

 • Salida del colegio: 11:00 horas.

 • Llegada al colegio: 13:00 horas.


Los profesionales del Reus Deportiu establecen unos días concretos de "CLASES ABIERTAS" para que los padres puedan ir a ver los progresos de su hijo/a. Para favorecer el proceso de adaptación de los niños no se permite ir otros días que no sean los siguientes:


- 19 de marzo (lunes).

- 21 de mayo (lunes).


Al concluir la actividad, los monitores de natación entregarán un informe personal del progreso realizado por el alumno en el aprendizaje de este deporte.


El vestuario que exige el Reus Deportiu para llevar a cabo la actividad es:

 

 • Albornoz o capa (no admiten toalla para evitar posibles caídas).

 • Bañador niños y bañador entero niñas.

 • Chanclas (no patucos).

 • Gorro de baño.

 • Gafas (el monitor indicará cuando las tienen que llevar).

 • Gorro de algodón / lana para salir del recinto e ir a la escuela.

 • No hace falta llevar jabón / cremas.

 • El material de piscina (flotador, churros ...) lo facilita el Reus Deportiu.

 

 • IMPORTANTE: marcar con el nombre y primer apellido TODO el equipo, no se hacen responsables de las pérdidas.


Los alumnos que no participen en la actividad irán con el resto de compañeros en las instalaciones del Reus Deportiu (no se quedarán en el colegio) y, acompañados por una maestra de infantil, realizarán otras actividades.


Se requiere que los/ as niños/as que comiencen la actividad mantengan una asistencia continuada para de alcanzar los objetivos previstos. Sólo se podrá interrumpir en caso de enfermedad o causa justificada.Quedo a vuestra disposición,


Mercedes Tresserres

Jefa de sección de Educación Infantil

 

|