usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Els nens aprenen els diferents idiomes en un entorn quotidià"

Bon dia, buenos días, good morning!
educació infantil
11.02.2014
Bon dia, buenos días, good morning!

Treball diari en català, castellà i anglés, relacionant cada idioma amb un context i una mestra

Llar (P0-P1-P2)

El percentatge d’exposició del  català i castellà és molt similar,  ja que es realitza a través de la convivència diària amb les dos professores que atenen l’aula i que assumeixen cada una un model lingüístic per dirigir-se al nen, ja que cada una d’elles parlarà únicament i exclusiva en català o en castellà.

A mesura que avança el curs escolar s’aniran afavorint noves pràctiques interactives que l’ajudin a entendre i a expressar-se en aquestes dues llengües

Les classes d’anglès són diàries en un ambient de total immersió, ja que és una tercera mestra, i a poc a poc van associant la persona a l’idioma. Mitjançant cançons, jocs i activitats divertides els nens comencen a entendre l’anglès d’una manera natural


Educació infantil (P3-P4-P5)

Com al cicle anterior, es treballarà sobre les tres llengües del centre, però les habilitats de literalitat es desenvoluparan sobre el català i el castellà. Això no implica que el treball en anglès exclogui la lectoescriptura, simplement es retarda a favor de les altres llengües , ja que quan s’assoleixi en una d’elles, es transferirà l’habilitat a la llengua anglesa.


La jornada escolar està dividida en dues franges clarament diferenciades per al català i per al castellà, amb dues mascotes vehiculars. Dos personatges, el Barrufet Peret i el Cocodrilo Cirilo, que “només saben parlar i entendre una llengua”.

El dia a dia a l’Arabell s’organitza a través de franges horàries, de tal manera que només es treballarà en català al matí i en castellà a la tarda.  D’aquesta manera es compartirà el lèxic i els continguts de les diferents àrees de treball.

El moment de canvi lingüístic estarà determinat pel menjador escolar. Associem el desplaçament físic dels nens i de les professores amb el canvi de llengua. D’aquesta manera el menjador sempre serà l’inici de la franja lingüística de la tarda.

La professora encarregada de curs es dirigeix al grup en un idioma o altre depenent de la franja lingüística en què es trobi. Diferenciem la llengua a través del context: horari, àrea d’ensenyament, mascota, distintiu de la professora i entorn.

Anglès

La llengua anglesa a parvulari es treballa amb una metodologia que respecta el moment evolutiu del nen, per això al llarg del curs es van introduint els conceptes de forma gradual i sistemàtica, treballant les diferents intel·ligències. La professora d’anglès sempre s’expressa en aquest idioma al llarg del dia. La mascota és un mussol, l’Ozzi, que ajuda a l’ infant a identificar l ’idioma amb el context.

Es desenvolupen les quatre habilitats bàsiques: escoltar, parlar, llegir i escriure, i es té en compte que els nens aprenen per mitjà dels sentits. Per tant les activitats que es porten a terme treballen la vista, l’audició, el tacte i el moviment.

Els alumnes reben 6 hores setmanals d’anglès, i al llarg de la setmana es fan diferents activitats amb l’objectiu que el nen tingui moltes oportunitats per expressar-se, amb activitats com: grup de conversa, amb la meitat de grup (conversation group), representació d’històries curtes amb el mètode “Let’s have a story”, dia de tallers (swimming day  wokshop), taller de creativitat (wokshop), extraescolar (english workshop), projecte de descoberta (project) i  Atelier (taller de creativitat)

A l’English Corner, un lloc especial habilitat a l’escola, els nens poden practicar setmanalment en grups reduïts l’speaking amb la mestra, en un ambient distés i relaxat. L'ambient és de total immersió i els nens associen la llengua anglesa amb  les “teachers”.

Podeu trobar més informació a l’apartat específic d’anglès "Hooray English Project"


|