usuari 
passwd 
        

Espirals de colors amb tonyina i ou dur
Filet de bacallà al forn amb enciam i pastanaga
Plàtan

 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

L'aprenentatge cooperatiu és una aposta radical per l'escola inclusiva enfront de l'escola selectiva. És l'ajud mutu, basat en l'equip."

Aprenentatge cooperatiu
professorat
14.10.2011
Aprenentatge cooperatiu

A la nostra escola enguany un grup de mestres han començat uns cursos de formació sobre noves metodologies. Dins del marc de la LOE i també seguint les línees educatives d'Institució Familiar, ens adonem de la importancia del treball per competències

L'aprenentatge cooperatiu contribueix a l'adquisició de les competències: aprendre a aprendre i d'iniciativa i autonomia personal entre d'altres.

Un grup de mestres han assistit regularment a classes a la UIC per rebre de part del mestre Pere Pujolàs un curs sobre "L'aprenentatge cooperatiu".

L'aprenentatge cooperatiu és una aposta radical per l'escola inclusiva enfront de l'escola selectiva. ÉS l'ajud mutu, l'aprenentatge basat en l'equip.

Les Classes s'organitzen en grups de 4 en les que preferentment hi ha un alumne d'alt rendiment, dos de mitjà i un altre de baix rendiment. Es tracta de fer tècniques de treball en les que  tots els alumnes del grup han de participar i en les que tots els membres de la taula  han de fer la seva aportació, de tal manera que tots aprenen ajudant-se.

Aquesta metodologia és un llarg camí en el que primer s’ha d’aconseguir la cohesió del grup treballant unes tècniques específiques que ajudin a aconseguir la màxima capacitat de treball en grup.

En segon lloc hi ha la fase B en la que es considera el treball en equip com a recurs,en la que amb un gran ventall de tècniques es treballa  cooperativament

Per últim passaríem a la fase C que consistiria en la consolidació del treball en equip com a recurs i en la que els alumnes s’autoevaluarien i reflexionarien sobre la seva aportació a l’aula i a l’equip en concret.

El grup de mestres que s’ha estat formant enguany encara té dos cursos per endavant de formació permanent en la que consolidaran i posaran en pràctica tot allò après

Estem convençudes que és una bona aposta, que ajuda  i ajudarà a les alumnes en el seu procés de formació acadèmic i personal, i sobretot ajuda a la inclusió des de l’escola a l’aprenentatge basat en les intel·ligències múltiples..

    

galeria de fotos
  • Aprenentatge cooperatiu
  • Aprenentatge cooperatiu
|